Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...
ÚvodŽebříčekŽivotníNeživotníAuto pojištěníHledat pojištěníSlevy a bonusyPoradna

Vyberte si pojištění, které Vám bude nejvíce vyhovovat:

Články v rubrice
Chci zahrnout:


Zajímá Vás zajištěnía) Za životní rizika považujeme riziko smrti, smrti úrazem, trvalé invalidity, úrazu, vážné nebo terminální choroby, léčby v nemocnici, léčby po úrazu, ztráty zaměstnání, neschopnosti platit pojištění apod.
b) Za majetek, který můžete pojistit považujeme byt, dům, zařízení bytu a domu, osobní věci, stavbu, motorové vozidlo, zahradu, bazén, umělecká díla, sbírky apod. Dále v této větvi můžete nalézt pojištění za škody, které Vy způsobíte jiným (pojištění odpovědnosti), cestovní pojištění, pojištění domácích mazlíčků, pojištění finančních rizik, pojištění přerušení provozu apod.
a) Při zajištění životního rizika (riziko smrti, smrti úrazem, trvalé invalidity, úrazu, vážné nebo terminální choroby, léčby v nemocnici, léčby po úrazu, ztráty zaměstnání, neschopnosti platit pojištění apod.) jde hlavně o to, aby byl člověk nebo jeho rodina zajištěn/zajištěna v případě nenadálé události a dopady této události byly zmírněny vyplacením pojistné částky.
b) Při spoření do hry vstupuje i další prvek, kterým je skutečnost, že kromě zajištění rizika si spoříte další peníze, které si později můžete za podmínek daných daným typem pojištění vybrat (pojištění má 2 složky - rizikovou a spořící).
a) kapitálové pojištění - nese minimální riziko, které však znamená nižší zhodnocení vložených prostředků, přičemž je zde zajištěna minimální úroková míra pro zhodnocení "vkladu"
b) investiční pojištění - nese vyšší riziko, ale může přinést i vyšší zhodnocení (ale to není zaručeno). Je spojeno s investováním do cenných papírů apod., které zajišťuje pojišťovna, která klientovi vyplácí výnosy z investic. Klient si volí z nabídky různých strategií (např. konzervativní, růstová apod.)
a) majetek, který můžete pojistit považujeme byt, dům, zařízení bytu a domu, osobní věci, stavbu, motorové vozidlo, zahradu, bazén, umělecká díla, sbírky apod.
b) škody Vámi způsobené = pojištění za škody, které Vy způsobíte jiným (pojištění odpovědnosti),
c) cestování - cestovní pojištění (ošetření v zahraničí, ztráta zavazadel, storno zájezdu, právní pomoc apod.)
d) ostatních záležitostí - pojištění domácích mazlíčků, pojištění finančních rizik, pojištění přerušení provozu apod.
a) v případě pojištění rizika smrti zajišťujete své blízké, kteří obdrží pojistnou částku
b) v případě jiného rizika zajišťujete sebe i své blízké pro případ jiných rizik (invalidita, úraz, ztráta zaměstnání apod.)
a) pro jednu osobu = je pojištěna jedna osoba
b) více osob = může být pojištěno více "vyjmenovaných" osob nebo více "nekonkrétních osob" - např. všichni zaměstnanci firmy (v tomto případě se pojištění nazývá "pro skupinu osob").
Pokud vyberete některou položku (jednu nebo více najednou), tak se ve výsledku objeví jen ta pojištění, která pojištění daného rizika, buď mají v sobě zahrnuto, nebo je možné se dále na vybrané riziko připojistit. Pokud nevybere žádnou položku, ve výsledku budou všecha pojištění bez omezení (daná předchozími odpověďmi v dotazníku).
a) soukromý - jako soukromá osoby, občan
b) v podnikání - jako podnikatel, firma
c) v průmyslovém podniku - jako velká "průmyslová" firma (různé průmyslové obory - zpracovatelský průmysl, stavební průmysl apod.)
Vyberte vhodnou volbu.
Poznámka:
a) podmínky smluvního pojištění jsou dány smlouvou mezi pojištěným a pojišťovnou
b) podmínky povinně smluvního pojištění jsou dány zvláštními předpisy - např. pojištění myslivců, povinné ručení (při výběru jako občan), pojištění za škody při provozu nestátních zdravotních zařízení, pojištění advokátů, auditorů, finančních zprostředkovatelů, dražebníků, oceňovatelů majetku, při provozu letadel a lodí
c) zákonné pojištění - např. zákonné pojištění organizace za škodu, úraz, nemoc zaměstnance.
a) pojištění rizika úpadku cestovní kanceláře (zajímat se při nákupu zájezdu, jako klient cestovní kanceláře, zda je cestovní kancelář proti riziku pojištěna - vyžádat si doklad)
b) vlastní cesta = ošetření v cizině, ztráta zavazadel, storno zájezdu, právní pomoc, asistenční služby apod.
Pokud vyberete některou položku (jednu nebo více najednou), tak se ve výsledku objeví jen ta pojištění, která pojištění daného rizika, buď mají v sobě zahrnuto, nebo je možné se dále na vybrané riziko připojistit. Pokud nevybere žádnou položku, ve výsledku budou všecha pojištění bez omezení (daná předchozími odpověďmi v dotazníku).
a) stavba - nedokončená nemovistos
b) vybavení - zařízení, nábytek, elektronika, koberce, osobní věci apod.
c) zvířata - v rámci chovu, ale i ostatní
d) automobil - havarijní pojištění, povinné ručení, asistenční služby, pojištění skel apod.
a) stavba - nedokončená nemovistos
b) vybavení - zařízení, nábytek, elektronika, koberce, osobní věci apod.
c) přeprava zboží - rizika vznikající při přepravě zboží (krádež, zničení, ztráta ...)
d) speciální majetek - lodě, letadla apod.
e) automobil - havarijní pojištění, povinné ručení, asistenční služby, pojištění skel apod
a) stavba - nedokončená nemovistos
b) vybavení - zařízení, nábytek, elektronika, koberce, osobní věci apod.
c) přeprava zboží - rizika vznikající při přepravě zboží (krádež, zničení, ztráta ...)
d) speciální majetek - lodě, letadla apod.
e) automobil - havarijní pojištění, povinné ručení, asistenční služby, pojištění skel apod
Vyberte vhodnou volbu.
a) úrazové pojištění se týká všech typů úrazů
b) soukromé zdravotní pojištění pokrývá úkony, které nelze hradit z klasického zdravotního pojištění (každá pojišťovna nabízí konkrétní podmínky, které je třeba prostudovat)
Pokud vyberete některou položku (jednu nebo více najednou), tak se ve výsledku objeví jen ta pojištění, která pojištění daného rizika, buď mají v sobě zahrnuto, nebo je možné se dále na vybrané riziko připojistit. Pokud nevybere žádnou položku, ve výsledku budou všecha pojištění bez omezení (daná předchozími odpověďmi v dotazníku).
Podmínky povinně smluvního pojištění jsou dány zvláštními předpisy - např. pojištění myslivců, povinné ručení (při výběru jako občan), pojištění za škody při provozu nestátních zdravotních zařízení, pojištění advokátů, auditorů, finančních zprostředkovatelů, dražebníků, oceňovatelů majetku, při provozu letadel a lodí
Pokud vyberete některou položku (jednu nebo více najednou), tak se ve výsledku objeví jen ta pojištění, která pojištění daného rizika, buď mají v sobě zahrnuto, nebo je možné se dále na vybrané riziko připojistit. Pokud nevybere žádnou položku, ve výsledku budou všecha pojištění bez omezení (daná předchozími odpověďmi v dotazníku).
   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz