Finparáda Vám pomůže vybrat ten nejvhodnější finanční produkt
Bankovní účtySpořenípenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte sibanky ...
ÚvodŽebříčekpřehledSpořicí účtyTermínované vkladyStavební spořeníSlevy a bonusyPoradna

Radíme Vám

Vklady, neboli depozita u bank jsou spojena s relativně nižším zhodnocením v řádu několika procent než je tomu u investičních produktů. Za to s nimi není spojeno téměř žádné riziko poklesu hodnoty vkladu nebo očekávaného výnosu. Tyto vklady jsou navíc ze zákona pojištěny pro případ krachu banky. A to ve 100 % výši vkladu, maximálně však do částky 100 000 EUR.

Spořicí účet

Spořicí účet by měl sloužit pro úschovu pěnez, které mají sloužit jako pohotovostní rezerva. Doporučuje se mít na tomto účtu alespoň tři měsíční platy. U spořicího účtu byste měli sledovat, zda není nastavena výpovědní lhůta, která může u některých finančních domů být až v řádu měsíců. Je třeba brát v potaz, zda je úročena celá uložená částka danou úrokovou sazbou, nebo se jedná o tzv. pásmové úročení. V takovém případě je částka rozdělena do pásem, která jsou každé samostatně úročeno. U spořicího účtu se může objevit požadovaný minimální vklad nebo povinnost založení běžného účtu. V tomto případě je potřeba zjistit, jestli vedení jak tohoto povinného účtu, tak samotného spořicího účtu není zpoplatněno. Spořicí účty se rovněž liší způsobem připisování úroků (denní, měsíční, čtvrtletní). Spořicí účet není primárně určen pro běžné platby, nabízí však vyšší zhodnocení uložených prostředků než běžné účty a v případě potřeby slouží peníze na tomto účtu jako rychle a snadno dostupná rezerva.

Termínovaný vklad

Termínovaný vklad je typ účtu, který má vždy nastaven výpovědní lhůtu, je tedy sjednáván na dobu určitou (od týdne až po roky). Z tohoto důvodu by na něm měla být lepší úroková sazba než na spořicím účtu. Může se jednat buď o jednorázový, nebo opakovaný vklad. V případě opakovaného vkladu je úroková sazba určena až do první tzv. „otočky“ a po této otočce je automaticky nastavena nová sazba nebo je termínovaný vklad vypovězen, navýšen nebo snížen. Další parametry vkladu: způsob úročení, minimální požadovaný vklad, měna, povinnost založení běžného účtu.


Při výběru vkladového produktu by měl být kladen důraz nejen na výši zhodnocení, ale i na parametry produktu a poplatky s ním spojené. V případě, že budete vybírat produkt přesně podle vašich potřeb (s výpovědní lhůtou nebo bez, účet pro spoření nebo pro běžné platby apod.), pak se vyhnete nemilým překvapením v podobě poplatků, nízkých výnosů nebo dočasné nedostupnosti vlastních peněz.
Stavební spoření

Stavební spoření patří k jednomu z nejoblíbenějších finančních produktů na trhu. Jedná se o kombinaci možnosti výhodného spoření se státním příspěvkem a možnosti získání úvěru na nemovitost za výhodných podmínek. V rámci stavebního spoření můžete spořit, nebo můžete zažádat o překlenovací úvěr, nebo o úvěr ze stavebního spoření. Princip spoření spočívá v pravidelném ukládání finanční částky klientem ke které, mu stát poskytuje státní podporu. Vklady a státní podpora jsou úročeny a jsou ze zákona pojištěny. V současné době činí státní podpora maximálně 5% z uspořené částky v příslušném kalendářním roce. Maximální částka úspor, z níž se podpora počítá, je 20 tisíc korun. To znamená, že maximální výše státní podpory může být 1 000 Kč.

Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na dobu neurčitou a může skončit buď výpovědí smlouvy nebo splacením úvěru. Principem stavebního spoření je naspořit cílovou částku za 6 let. Nechce-li klient přijít o státní podporu je nutné tuto lhůtu dodržet. Smlouvu o stavebním spoření je možné uzavřít i pro nezletilé dítě. Stavební spořitelně na počátku uhradíte jednorázový poplatek za uzavření smlouvy (určité % z cílové částky) a poté je pravidelně odváděn poplatek za vedení účtu. 

V současné době je možné peněžní prostředky ze stavebního spoření využít téměř na cokoliv, dokládání účelu použití zatím není vyžadováno.
Žebříček nejlepších finančních produktů

Při výběru vhodného produktu Vám může být nápomocen Žebříček nejlepších finančních produktů, který je specialisty společnosti Scott & Rose sestavován na základě každodenního zpracování a analyzování mnoha dat a informací z oblasti finančního trhu.Slovníček pojmů
Efektivní úroková sazba
Roční úroková sazba, která dává za rok při ročním úrokovém období stejnou budoucí hodnotu jako roční úroková sazba při častějším připisování úroků.
Nominální úroková sazba
Je přímo uvedená ve smlouvách, v nabídkách bankovních produktů. Rozlišujeme hrubou a čistou nominální úrokovou sazbu. Rozdíl představuje příslušná daňová sazba.
Spořicí účet
Spořicí účet je bankovní účet. Jeho hlavním účelem je shromažďování finančních prostředků, které klient pomocí svého spoření poskytuje bance. Odměnou za omezené možnosti využití vložených prostředků banka poskytuje vyšší úročení než u běžných účtů.
Vklady s dohodnutou splatností
Vklady, které nemohou být klienty vybrány před uplynutím předem stanovené doby splatnosti.
Fixace úrokové sazby
Doba fixace úrokové sazby, tj. období na počátku kontraktu, po které se sjednaná úroková sazba nemůže měnit. Pro období do 1 roku včetně zahrnuje i variabilní sazbu.
Reálná úroková sazba
Reálná úroková sazba je rozdíl mezi nominální úrokovou sazbou a očekávanou inflací.
Termínovaný vklad
Termínové vklady, též termínované vklady, jsou depozita formovaná vkladatelem jednorázově obvykle větší zaokrouhlenou částkou. Výše vkladu se během smluvně dohodnutého období nemění a dispozice uloženými prostředky je omezena termínem nebo výpovědní lhůtou.
Vklady s výpovědní lhůtou
Vklady, které mohou být klienty vybrány až po uplynutí předem sjednané výpovědní lhůty od okamžiku oznámení úmyslu vklad vybrat.
Hypoteční zástavní list (HZL)
Je dluhopis vydaný bankou, která jeho prodejem získává peníze na poskytování hypotečních úvěrů. Jmenovitá hodnota HZL, včetně úroků, je z větší části kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů (řádné krytí), popř. též náhradním způsobem až do výše 10 % jmenovité hodnoty (náhradní krytí). Výnos je za určitých podmínek stanovených zákonem osvobozen od zdanění.
Riziko
Představuje stupeň nejistoty, že investor z dané investice obdrží nižší výnos, než který původně očekával.
Vklad
Jakékoli svěřené peněžní prostředky, které představují závazek úvěrové instituce vůči vkladateli na jejich výplatu.
Výnosnost
Ekonomický ukazatel efektivnosti hospodaření, relativní vyjádření výsledku hospodaření (např. zisku) k určitému základu (např. vlastnímu kapitálu).
Likvidita
Likvidita investičního instrumentu jako schopnost přeměny na disponibilní finanční prostředky při vynaložení minimálních časových a finančních nákladů. Představuje důležité investiční rozhodovací kritérium investora.
Spoření
Pravidelné ukládání peněz na bankovní účet či spořící vklad, kde jsou prakticky bez rizika úročeny předem známou úrokovou sazbou.
Vkladní knížka
Vkladní knížka je dokument evidující potvrzení peněžního ústavu o přijatém peněžním vkladu, výběru hotovosti, připsání úroku či jiné nepeněžní operaci.
Zpravodajství - Spoření
Žebříčky spořicích účtů a termínovaných vkladů v červenciKde spořit na penzi? Přehled nabídky bank, pojišťoven a dalších institucíŠetřit na různé cíle můžete nově v mobilní aplikaci Raiffeisenbank Produktové novinky bank v červnu aneb co nového pro nás banky připravily?Air Bank vás odmění za platbu kartou, Česká spořitelna za doporučeníBanka Creditas navýší akvizicí skokově počet klientů

   


Bankovní účtySpořeníPenzePůjčkyPojištěníInvesticeSpočtěte siBanky, pojišťovny, ...DomůO FinparáděTiskRedakceNapište nám  


Finparáda - finance na dlani   Všechna práva vyhrazena
Scott & Rose, s.r.o., U Chaloupek 410/5, 182 00 Praha 8, IČ: 26148374, DIČ: CZ26148374, Email: redakce@finparada.cz